Ngày 6-8/4/2018 Dự án Flying Cranes do Chính phủ Mỹ tài trợ đã triển khai giai đoạn 1.

   

   

   

   

Công việc gồm cải tạo mô hình sản xuất sinh thái, tái trồng rừng bảo vệ bờ sông và tăng độ che phủ cho các ao tôm.

Giai đoạn 1 dự án vẫn còn một số hoạt động tiếp diễn.
Dự kiến giai đoạn 2 sẽ được triển khai sớm do Team Water Security Protection phụ trách, với hoạt động chủ yếu gồm: hướng dẫn người dân kỹ thuật quan trắc chất lượng nguồn nước, bảo vệ môi trường sông rạch và sử dụng nước tiết kiệm.

Xem thêm Bài báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *