Đội ngũ Điều hành MEF

James W. Borton

James Borton, is an independent environmental policy writer and former (Hong Kong-based) foreign correspondent for The Washington Times. He contributes regularly to Asia Sentinel, Asia Times, East Asia Forum, Geopolitical Monitor, Nikkei Asian Review, The South China Morning Post, Project Syndicate and World Politics Review. He has edited four books, The South China Sea: Challenges and Promises, Islands and Rocks in the South China Sea: Post Hague Ruling, The Art of Medicine in Metaphors and Venture Japan.

He was a past National Endowment Humanities Fellow at Yale University. He has a B.A. and a M.A. with honors in American Studies from the University of Maryland. He has been a non-resident fellow at the Stimson Center, the US-Asia Institute and Tufts University Science Diplomacy Center and has participated in numerous South China Sea conferences. Also, he co-founded the Mekong Environment Forum in Can Tho, Vietnam. He has just completed his latest book, Dispatches from the South China Sea: Navigating to Common Ground. He’s an avid sailor and waterman in South Carolina.

 

Nguyễn Minh Quang

Nguyen Minh Quang is a geopolitics lecturer at Can Tho University in Vietnam and co-founder of the Mekong Environment Forum. He has specialized in conflict management (Southeast Asia), environmental security issues (Lower Mekong Subregion), and Vietnamese domestic politics over the last decade. His book chapters, commentaries, and articles appeared in publications, including Springer, Routledge, ISI/Scopus-indexed journals, The Diplomat, and East Asia Forum. Since 2017, he has delivered a number of papers and guest lectures to regional and international conferences, including COP27 in Egypt, and foreign universities. His latest edited book is The Political Economy of Education Reforms in Vietnam (Routledge 2022).

Đội ngũ Nhân sự 

Nguyễn Phạm Ngọc Thiện
Chuyên viên Nghiên cứu

Nguyễn Hoài Thu
Chuyên viên Nghiên cứu

Phạm Thị Oanh
Chuyên viên Nghiên cứu

Huỳnh Thị Ngọc Thoa
Chuyên viên Nghiên cứu

Trần Thị Minh Thơ
Chuyên viên Nghiên cứu

Lê Minh Hiếu
Chuyên viên Nghiên cứu

Trần Thị Diễm Sương
Quản lý Dự án

Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chuyên viên Tài chính

Dương Quốc Bảo
Chuyên viên Truyền thông

Nguyễn Hoài Phong
Chuyên viên Truyền thông

Đặng Văn Xứng
Chuyên viên Truyền thông

Trương Thanh Thuận
Chuyên viên Truyền thông

Trương Hoa Tri Uyên
Chuyên viên Truyền thông

Nguyễn Thị Nhã Phương
Chuyên viên Truyền thông

Trần Thanh Tâm
Quản lý Dự án

Đỗ Việt Khuê
Quản lý Dự án

Chuyên gia Nghiên cứu

Prof. Joop De Wit
Cố vấn Dự án

Prof. Mikio Oishi
Cố vấn Dự án

Prof. Gary Sands
Cố vấn Điều hành

Dr. Gregory Newman
Cố vấn Dự án

GS. Lê Thị Hương
Cố vấn Dự án

PGS. TS Trần Quỳnh Anh
Cố vấn Dự án

PGS. TS Nguyễn Đăng Vững
Cố vấn Dự án

TS. Phạm Xuân Phú
Chuyên gia Nghiên cứu

Đội ngũ Khoa học cộng đồng

TS. Nguyễn Nhật Nam
Trường Đại học Trà Vinh

TS. Nguyễn Thanh Tâm
Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Phùng Thái Dương
Trường Đại học Đồng Tháp

Phan Văn Tuấn
Trường Đại học Đồng Tháp

TS. Lê Trúc Linh
Trường Đại học Trà Vinh

TS. Trịnh Ngọc Ái
Trường Đại học Trà Vinh

Phạm Duy Tiễn
Trường Đại học An Giang

Phan Quốc Nam
Trường Đại học Trà Vinh

Hoàng Tuấn Dũng
Đối tác Tư vấn phát triển

Lê Chí Linh
Ban quản lý Rừng đặc dụng – Phòng hộ ven biển

Lê Đinh Tấn Tài
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lưu Thanh Hợp
Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngô Văn Hiếu Bình
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật

Nguyễn Thanh Phương
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Phạm Quốc Anh Duy
Đối tác Doanh nghiệp

Tăng Thanh Chí
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trịnh Thanh Hải
Chi cục Thủy lợi địa phương

Trương Kiến Thọ
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Võ Trung Oai
Trung tâm Ánh Dương (Mekong Plus)

Lê Thị Hoàng Oanh
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Lê Thị Ngọc Tràng
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Nguyễn Thị Bích Phương
Đối tác Tổ chức phi lợi nhuân

Nguyễn Thị Diện
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Nguyễn Thị Mỹ Loan
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Nguyễn Thị Quyến
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Som Bath Phi Ni Ra
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Lê Thị Hương Lan
Hội Liên Hiệp Phụ nữ địa phương

Phùng Thị Thảo
Sở Tài nguyên và Môi trường

Đường Huyền Trang
Trường Đại học An Giang

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp

Lâm Thu Sang
Trung tâm Ánh Dương (Mekong Plus)

Nguyễn Thị Kim Thoa
Đối tác Doanh nghiệp

Huỳnh Huyền Trân
Đối tác Doanh nghiệp

Tôn Tú Trinh
Tổ chức Water Solutions South-East Asia

Nguyễn Dương Quỳnh
Sở Khoa học và Công nghệ

Đặng Quang Duy
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lê Thị Hồng Yến
Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Nguyễn Hữu Nghị
Hội Nông dân địa phương

Phạm Tấn Tài
Hội Nông dân địa phương

Đặng Minh Pháp
Chi cục Thủy lợi địa phương

Lê Khắc Sinh
Tình nguyện viên

Châu Minh Phát
Tình nguyện viên

Nguyễn Phước Ý
Tình nguyện viên

Đỗ Trọng Nhân
Tình nguyện viên

Nguyễn Thị Phương Thắm
Tình nguyện viên

Trịnh Thị Cẩm Tú
Tình nguyện viên

Đỗ Hạnh Ngân
Tình nguyện viên

Võ Thị Kiều Trang
Tình nguyện viên

Nguyễn Đoàn Ngọc Nhân
Tình nguyện viên

Nguyễn Thị Kim Khánh
Tình nguyện viên

Lê Như Ý
Tình nguyện viên

Nguyễn Ngọc Thảo Trang
Tình nguyện viên

Lê Thị Yến Như
Tình nguyện viên

Phạm Thị Kim Cương
Tình nguyện viên

Phạm Đỗ Ngọc Mỹ
Tình nguyện viên

Lê Như Nguyền
Tình nguyện viên

Phan Văn Đại
Tình nguyện viên

Phạm Minh Trí
Tình nguyện viên

Bùi Duy Khánh
Tình nguyện viên

Nguyễn Văn Toàn
Tình nguyện viên

Phạm Nguyễn Thảo Vi
Tình nguyện viên

Đặng Mỹ Linh
Tình nguyện viên

Hồ Thị Mai Anh
Tình nguyện viên

Nguyễn Lệ Khanh
Tình nguyện viên